Algemene voorwaarden

Foto’s en video’s ontwikkeld door Lucie Bataillie worden beschouwd als artistieke werken en zijn daarbij onderhevig aan auteursrechten. Bij volledige betaling koopt de klant het recht om de foto’s te printen en te publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto’s gebruikt voor commerciële doeleinden, zonder vooraf afgesproken vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.

Foto’s en video’s ontwikkeld door Lucie Bataillie kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op de website en sociale media. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

Een fotosessie wordt telkens in twee delen betaald. Bij het vastleggen van de afspraak betaalt de klant een niet te retourneren voorschot. De datum is pas gereserveerd na betaling van het voorschot. Het voorschot is telkens een derde van de totale prijs en dient tevens als annulatiekost.

De prijzen kunnen elk moment gewijzigd worden. De prijs die de klant krijgt op het moment van boeking, blijft echter onaangepast ongeacht eventuele prijsstijgingen.

De foto’s worden pas geleverd aan de klant wanneer het totale bedrag werd overgemaakt aan de fotograaf. Indien de sessie niet volledig betaald is binnen 30 dagen na factuurdatum, kunnen de foto’s enkel verkregen worden mits een toeslag.

De fotograaf maakt een selectie naar keuze uit de gemaakte foto’s om die vervolgens te bewerken in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden. Omzettingen van kleur naar zwart-wit (of omgekeerd) kunnen op aanvraag verkregen worden.

Het geleverd aantal foto’s varieert naar gelang de duur van de sessie en andere variabelen en kan dus onmogelijk vooraf precies vastgelegd worden.

De foto’s worden geleverd in jpg-formaat en mogen niet verder bewerkt worden door derden.

Bij alle formules, zoals bepaald in de prijslijst, gaat het enkel om de online aflevering van digitale foto’s. Wanneer de klant afdrukken wenst, wordt dit op voorhand met de fotograaf afgesproken en verwerkt in de prijs.

Bij verzending van bestellingen per post is de fotograaf niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.

Lucie Bataillie – fotograaf Gent – BE0721529451